geo

სიახლეები და ღონისძიებები

10.05.2018

კონკურსი პროექტის სამიზნე არასამთავრობო ორგანიზაციების შესარჩევად

 

People In Need (PIN) არის ჩეხური საერთაშორისო, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიული თავისუფლებების დასაცავად კრიზისულ რეგიონებში მთელ მსოფლიოში და ეწევა ჰუმანიტარულ დახმარებას, აგრეთვე დახმარებას განვითარების მიზნით. ორგანიზაციის საქმიანობა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ფოკუსირებულია ოთხ მთავარ სფეროზე: გადაუდებელი დახმარება და თანამშრომლობა განვითარებისათვის; ადამიანის უფლებათა მხარდაჭერა; სოციალური ინტეგრაციის პროგრამები; საგანმანათლებლო და საინფორმაციო პროგრამები. PIN საქართველოში 2005 წლიდან მუშაობს და მხარს უჭერს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას, ხელს უწყობს დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ ინტეგრაციას და სოფლის მეურნეობის გაძლიერებას.

 

2018 წლიდან PIN ახორციელებს პროექტს „ადამიანის უფლებები დოკუმენტური ფილმებით" (Human Rights through Documentaries), რომლის მიზანია ადამიანის უფლებების დაცვასა და ხელშეწყობაში ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა. პროექტი დაფინანსებულია ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ TRANSITION პროგრამის ფარგლებში და ხორციელდება სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიასთან თანამშრომლობით. პროექტი მოიცავს სენაკისა და გორის მუნიციპალიტეტებს.

 

კონკურსის მიზანი

 

კონკურსის ფარგლებში შეირჩევა ექვსი სამიზნე არასამთავრობო ორგანიზაცია, სამი გორის და სამი სენაკის მუნიციპალიტეტში. შერჩეული ორგანიზაციები ჩაერთვებიან პროექტის განხორციელების პროცესში, მათ შორის შესაძლებლობების გაძლიერებისა და საგრანტო კომპონენტებში.

 

შესაძლებლობების გაძლიერების კომპონენტი

 

შერჩეული სამიზნე ორგანიზაციებისთვის განხორციელდება გადამზადების კურსები ადამიანის უფლებებსა და დოკუმენტური ფილმებით ადამიანის უფლებების სწავლების მეთოდოლოგიაში, მიმდინარე წლის ივლისსა და სექტემბერში.

 

საგრანტო კომპონენტი

 

სამიზნე ორგანიზაციები მიიღებენ გრანტებს ახალგაზრდებისთვის დოკუმენტური ფილმების ჩვენებების განსახორციელებლად შესაბამის მუნიციპალიტეტებში. ისინი, ასევე, მხარს დაუჭერენ ფილმის ჩვენებების მონაწილე ახალგაზრდებს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ინიციატივების განხორციელებაში.

 

კონკურსში მონაწილეობის კრიტერიუმები:

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ გორისა და სენაკის მუნიციპალიტეტებში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს.

 

კონკურსში მონაწილე ორგანიზაცია უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ პირობებს:

 

• ახალგაზრდებთან, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, იძულებით გადაადგილებულ და სხვა მოწყვლად ჯგუფებთან მუშაობის გამოცდილება;


• არაფორმალური, საგანმანათლებლო პროექტებისა და აქტივობების განხორციელების გამოცდილება (სასურველია, ადამიანის უფლებების მიმართულებით);


• საკმარისი ადამიანური რესურსი პროექტში მონაწილეობის მისაღებად: მინიმუმ ორი თანამშრომელი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს პროექტის შესაძლებლობების გაძლიერების კომპონენტში; ფასილიტაციას გაუწევს ფილმებს ჩვენებებს და ხელს შეუწყობს ახალგაზრდული ინიციატივების განხორციელებას. ორგანიზაციას უნდა გააჩნდეს გრანტის მართვის სათანადო გამოცდილება და შესაძლებლობა (ანგარიშგება, ფინანსური მართვა და ა.შ.);


• ტექნიკური რესურსი: სივრცე, ფილმების ჩვენებების გასამართად. ასევე სასურველია (მაგრამ არა სავალდებულო) შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის ქონა (კომპიუტერი, პროექტორი);


• მოტივაცია და ორგანიზაციული მზადყოფნა, პროექტის დასრულების შემდგომ შეადგინოს გეგმა და გააგრძელოს დოკუმენტური ფილმებით ადამიანის უფლებების სწავლების მეთოდოლოგიის გამოყენება. ეს უკანასკნელი გრანტის მიღების აუცილებელი პირობაა.
   

კონკურსის ეტაპები:

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ კონკურსში მონაწილეობის პირობებს,

პირველ ეტაპზე უნდა წარმოადგინონ შევსებული ელექტრონული განაცხადის ფორმა  და ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თანხმობის წერილი პროექტში მონაწილეობის შესახებ (ხელმოწერილი და სკანირებული, ორგანიზაციის ტიტულიან ფურცელზე).

 

აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა გამოიგზავნოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე pinadmin.georgia@peopleinneed.cz, წერილის სათაურში HR-DOC მითითებით.

 

მეორე ეტაპზე ჩატარდება გასაუბრება მხოლოდ იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც შეირჩევიან კონკურსის პირველ ეტაპზე.

 

განაცხადების გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2018 წლის 25 მაისი. ვადის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი ან არასრულად შედგენილი განაცხადები არ განიხილება. განმცხადებლებს დაუკავშირდებიან არაუგვიანეს 30 მაისისა.  განაცხადის ფორმა შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ვებ-გვერდიდან www.pin.ge

 

არის ჩეხური საერთაშორისო, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიული თავისუფლებების დასაცავად კრიზისულ რეგიონებში მთელ მსოფლიოში და ეწევა ჰუმანიტარულ დახმარებას, აგრეთვე დახმარებას განვითარების მიზნით. ორგანიზაციის საქმიანობა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ფოკუსირებულია ოთხ მთავარ სფეროზე: გადაუდებელი დახმარება და თანამშრომლობა განვითარებისათვის; ადამიანის უფლებათა მხარდაჭერა; სოციალური ინტეგრაციის პროგრამები; საგანმანათლებლო და საინფორმაციო პროგრამები. PIN საქართველოში 2005 წლიდან მუშაობს და მხარს უჭერს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას, ხელს უწყობს დაუცველი მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ ინტეგრაციას და სოფლის მეურნეობის გაძლიერებას.

 

2018 წლიდან PIN ახორციელებს პროექტს „ადამიანის უფლებები დოკუმენტური ფილმებით" (Human Rights through Documentaries), რომლის მიზანია ადამიანის უფლებების დაცვასა და ხელშეწყობაში ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა. პროექტი დაფინანსებულია ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ TRANSITION პროგრამის ფარგლებში და ხორციელდება სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიასთან თანამშრომლობით. პროექტი მოიცავს სენაკისა და გორის მუნიციპალიტეტებს.

 

კონკურსის მიზანი

 

კონკურსის ფარგლებში შეირჩევა ექვსი სამიზნე არასამთავრობო ორგანიზაცია, სამი გორის და სამი სენაკის მუნიციპალიტეტში. შერჩეული ორგანიზაციები ჩაერთვებიან პროექტის განხორციელების პროცესში, მათ შორის შესაძლებლობების გაძლიერებისა და საგრანტო კომპონენტებში.

 

შესაძლებლობების გაძლიერების კომპონენტი

 

შერჩეული სამიზნე ორგანიზაციებისთვის განხორციელდება გადამზადების კურსები ადამიანის უფლებებსა და დოკუმენტური ფილმებით ადამიანის უფლებების სწავლების მეთოდოლოგიაში, მიმდინარე წლის ივლისსა და სექტემბერში.

 

საგრანტო კომპონენტი

 

სამიზნე ორგანიზაციები მიიღებენ გრანტებს ახალგაზრდებისთვის დოკუმენტური ფილმების ჩვენებების განსახორციელებლად შესაბამის მუნიციპალიტეტებში. ისინი, ასევე, მხარს დაუჭერენ ფილმის ჩვენებების მონაწილე ახალგაზრდებს ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ინიციატივების განხორციელებაში.

 

კონკურსში მონაწილეობის კრიტერიუმები:

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ გორისა და სენაკის მუნიციპალიტეტებში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს.

 

კონკურსში მონაწილე ორგანიზაცია უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ პირობებს:

 

• ახალგაზრდებთან, მათ შორის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, იძულებით გადაადგილებულ და სხვა მოწყვლად ჯგუფებთან მუშაობის გამოცდილება;


• არაფორმალური, საგანმანათლებლო პროექტებისა და აქტივობების განხორციელების გამოცდილება (სასურველია, ადამიანის უფლებების მიმართულებით);


• საკმარისი ადამიანური რესურსი პროექტში მონაწილეობის მისაღებად: მინიმუმ ორი თანამშრომელი, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს პროექტის შესაძლებლობების გაძლიერების კომპონენტში; ფასილიტაციას გაუწევს ფილმებს ჩვენებებს და ხელს შეუწყობს ახალგაზრდული ინიციატივების განხორციელებას. ორგანიზაციას უნდა გააჩნდეს გრანტის მართვის სათანადო გამოცდილება და შესაძლებლობა (ანგარიშგება, ფინანსური მართვა და ა.შ.);


• ტექნიკური რესურსი: სივრცე, ფილმების ჩვენებების გასამართად. ასევე სასურველია (მაგრამ არა სავალდებულო) შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის ქონა (კომპიუტერი, პროექტორი);


• მოტივაცია და ორგანიზაციული მზადყოფნა, პროექტის დასრულების შემდგომ შეადგინოს გეგმა და გააგრძელოს დოკუმენტური ფილმებით ადამიანის უფლებების სწავლების მეთოდოლოგიის გამოყენება. ეს უკანასკნელი გრანტის მიღების აუცილებელი პირობაა.
   

კონკურსის ეტაპები:

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა ორგანიზაციებმა, რომლებიც აკმაყოფილებენ კონკურსში მონაწილეობის პირობებს,

პირველ ეტაპზე უნდა წარმოადგინონ შევსებული ელექტრონული განაცხადის ფორმა  და ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თანხმობის წერილი პროექტში მონაწილეობის შესახებ (ხელმოწერილი და სკანირებული, ორგანიზაციის ტიტულიან ფურცელზე).

 

აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა გამოიგზავნოს ელექტრონული ფოსტის მისამართზე pinadmin.georgia@peopleinneed.cz, წერილის სათაურში HR-DOC მითითებით.

 

მეორე ეტაპზე ჩატარდება გასაუბრება მხოლოდ იმ ორგანიზაციებთან, რომლებიც შეირჩევიან კონკურსის პირველ ეტაპზე.

 

განაცხადების გამოგზავნის ბოლო ვადაა 2018 წლის 25 მაისი. ვადის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი ან არასრულად შედგენილი განაცხადები არ განიხილება. განმცხადებლებს დაუკავშირდებიან არაუგვიანეს 30 მაისისა.  განაცხადის ფორმა შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ვებ-გვერდიდან www.pin.ge

 

სიახლეები

25.05.2018

PIN-მა თელავში DCFTA საინფორმაციო რესურს მაგი

 • 25.05.2018
  PIN-მა თელავში DCFTA საინფორმაციო რესურს მაგი
  //www.youtube.com/embed/HmpHXjX9Wbg?rel=0
  PIN-მა თელავში DCFTA საინფორმაციო რესურს მაგიდა გახსნა
 • 14.02.2018
  PIN-ის სოციალური პროექტები გორში
  //www.youtube.com/embed/__BWosqb6mU?rel=0
  PIN-ის სოციალური პროექტები გორში
 • 28.09.2017
  ყაზბეგი - ძლიერი გრძნობა
  //www.youtube.com/embed/9seAkjDp7Ek?rel=0
  ყაზბეგი - ძლიერი გრძნობა
 • 01.10.2016
  ერთგულების 10 წელი საქართველოში
  //www.youtube.com/embed/rAeA1iLQbGI?rel=0
  ერთგულების 10 წელი საქართველოში
 • 07.10.2015
  კოოპერატივი მშვილდი +
  //www.youtube.com/embed/jkRaP1Y901s?rel=0
  კოოპერატივი მშვილდი +
 • 19.07.2017
  პროფესიული განათლება უმოკლესი გზა დასაქმებისკ
  //www.youtube.com/embed/oKAMh6nrUO8?rel=0
  პროფესიული განათლება უმოკლესი გზა დასაქმებისკენ საქართველოში!!
 • 05.06.2017
  DCFTA პროექტის გახსნის ცერემონია
  //www.youtube.com/embed/STswdIln8yE?rel=0
  DCFTA პროექტის გახსნის ცერემონია
 • 20.05.2016
  იმერეთის შრომითი ბაზრის კვლევის პრეზენტაცია
  //www.youtube.com/embed/URFPy_sgIfM?rel=0
  იმერეთის შრომითი ბაზრის კვლევის პრეზენტაცია
 • 12.11.2015
  პრეს ტური PIN-ის პროექტებზე
  //www.youtube.com/embed/KX-32WKHzcI?rel=0
  პრეს ტური PIN-ის პროექტებზე
 • 19.05.2016
  ურთიერთგაგების მემორანდუმი PIN-სა და ხონის გა
  //www.youtube.com/embed/MRBRmGDgS7o?rel=0
  ურთიერთგაგების მემორანდუმი PIN-სა და ხონის გამგეობას შორის
 • 07.10.2015
  YISAP ის ბლოგების კონკურსი
  //www.youtube.com/embed/FJxa2kmP0Fk?rel=0
  YISAP ის ბლოგების კონკურსი
 • 08.07.2015
  ჩეხეთის ელჩი ტყიბულში ლიტერატურულ კაფეს ეწვია
  //www.youtube.com/embed/qErZ6SzKY3w?rel=0
  ჩეხეთის ელჩი ტყიბულში ლიტერატურულ კაფეს ეწვია
 • 12.01.2015
  სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებისთვის ტრაქტორე
  //www.youtube.com/embed/fFFibeRRsPs?rel=0
  სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებისთვის ტრაქტორების გადაცემა
 • 25.05.2016
  ურთიერთგაგების მემორანდუმი გორის მუნიციპალიტე
  //www.youtube.com/embed/MN8k8Ceicyg?rel=0
  ურთიერთგაგების მემორანდუმი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან
 • 06.05.2016
  ურთიერთგაგების მემორანდუმი PIN-სა და ტყიბულის
  //www.youtube.com/embed/L43nhJDcZ4E?rel=0
  ურთიერთგაგების მემორანდუმი PIN-სა და ტყიბულის გამგეობას შორის
 • 28.12.2015
  პინ-ი საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარე
  //www.youtube.com/embed/qNK_0mQEv-o?rel=0
  პინ-ი საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში მიიღებს მონაწილეობას
 • 07.10.2015
  ენპარდ-ის მიერ მხარდაჭერილმა კოოპერატივებმა წ
  //www.youtube.com/embed/H8LqFyNvcY8?rel=0
  ენპარდ-ის მიერ მხარდაჭერილმა კოოპერატივებმა წარმოების დაწყება საზეიმოდ აღნიშნეს
 • 28.03.2016
  ჩეხეთის ელჩი ტომაშ პერნიცკი და სოფლის მეურნეო
  //www.youtube.com/embed/jdT09xl_0fs?rel=0
  ჩეხეთის ელჩი ტომაშ პერნიცკი და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ენპარდის მხარდაჭერილ კოოპერატივებს ესტუმრნენ
 • 01.03.2016
  ადრეული ქორწინების წინააღმდეგ მიმართული ადვოკ
  //www.youtube.com/embed/ye-1GrSkWn8?rel=0
  ადრეული ქორწინების წინააღმდეგ მიმართული ადვოკატირების კამპანია
 • 07.10.2015
  ევროკავშირის სოფლის განვითარების პროგრამა
  //www.youtube.com/embed/zfP7atiOW9g?rel=0
  ევროკავშირის სოფლის განვითარების პროგრამა
 • 25.05.2016
  საკოორდინაციო შეხვედრა "შშმ ახალგაზრდები
  //www.youtube.com/embed/OjJLaJeGmDI?rel=0
  საკოორდინაციო შეხვედრა "შშმ ახალგაზრდების სოციალური ინკლუზიის მხარდაჭერა"
 • 07.10.2015
  სოციალური პროექტის გახსნა
  //www.youtube.com/embed/4BoazG7Ll1Q?rel=0
  სოციალური პროექტის გახსნა
 • 01.03.2016
  ადრეული ქორწინების წინააღმდეგ მიმართული ადვოკ
  //www.youtube.com/embed/yYzSE3zhqMs?rel=0
  ადრეული ქორწინების წინააღმდეგ მიმართული ადვოკატირების კამპანია
 • 28.12.2015
  PIN To support Developing a Strategy for Rura
  //www.youtube.com/embed/qNK_0mQEv-o?rel=0
  PIN To support Developing a Strategy for Rural Development in Georgia IPIN
 • 07.10.2015
  ახალგაზრდების სოფლიდან გადინების პრობლემა
  //www.youtube.com/embed/0loHbEfXRtE?rel=0
  ახალგაზრდების სოფლიდან გადინების პრობლემა
 • 07.10.2015
  ვირტუალური ურთიერთობების პრობლემა
  //www.youtube.com/embed/XqOllZ0AfXY?rel=0
  ვირტუალური ურთიერთობების პრობლემა
 • 08.07.2015
  ჩეხეთის ელჩის ვიზიტი ტყიბულსა და ამბროლაურში
  //www.youtube.com/embed/qErZ6SzKY3w?rel=0
  ჩეხეთის ელჩის ვიზიტი ტყიბულსა და ამბროლაურში
 • 15.12.2014
  მუნიციპალური სამოქმედო გეგმის საჯარო განხილვა
  //www.youtube.com/embed/ADjXoaGm3qk?rel=0
  მუნიციპალური სამოქმედო გეგმის საჯარო განხილვა
 • 15.12.2014
  საჯარო შეხვედრა ტყიბულში
  //www.youtube.com/embed/5q7Ohn8l2uM?rel=0
  საჯარო შეხვედრა ტყიბულში
 • 08.12.2014
  სოციალური პროექტი_ტრეინინგი სოციალური დახმარე
  //www.youtube.com/embed/Wv6INLtQp5g?rel=0
  სოციალური პროექტი_ტრეინინგი სოციალური დახმარების საბჭოსათვის
 • 08.12.2014
  სემინარი "საზოგადოებრივი პროგრესი"
  //www.youtube.com/embed/Q8uqmxQIDJA?rel=0
  სემინარი "საზოგადოებრივი პროგრესი"
 • 08.12.2014
  სოციალური პროექტი_სერტიფიკატების გადაცემა
  //www.youtube.com/embed/1WG2-UvHEAU?rel=0
  სოციალური პროექტი_სერტიფიკატების გადაცემა
 • 08.12.2014
  სოციალური პროექტი_დონაცია
  //www.youtube.com/embed/wvGqyBhH-J4?rel=0
  სოციალური პროექტი_დონაცია
 • 08.12.2014
  სოც პროექტი გადამზადების კურსები
  //www.youtube.com/embed/3SoXva9bn_4?rel=0
  სოც პროექტი გადამზადების კურსები
 • 01.12.2014
  ტექნიკური ტრეინინგი კოოპერატივებისათვის
  //www.youtube.com/embed/Qjy2THTxld0?rel=0
  ტექნიკური ტრეინინგი კოოპერატივებისათვის
 • 01.12.2014
  "კოოპერატივების ორგანიზაციული განვითარებ
  //www.youtube.com/embed/Zq-Qs-ffMsk?rel=0
  "კოოპერატივების ორგანიზაციული განვითარება"
 • 01.12.2014
  სოც მხარდაჭერის პროექტი_დონაცია
  //www.youtube.com/embed/totztJi7k3I?rel=0
  სოც მხარდაჭერის პროექტი_დონაცია
 • 01.12.2014
  სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები
  //www.youtube.com/embed/l5ZJJgtSY_g?rel=0
  სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები
 • 01.12.2014
  მემორანდუმი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერს
  //www.youtube.com/embed/?rel=0
  მემორანდუმი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტსა და PIN-ს შორის
 • 01.12.2014
  მცირე გრანტების შეასარჩევი კომისია
  //www.youtube.com/embed/eYkuA4A0abs?rel=0
  მცირე გრანტების შეასარჩევი კომისია
 • 01.12.2014
  თერჯოლის ახალგაზრდული ცენტრის მოდელი
  //www.youtube.com/embed/15E4JRJaAME?rel=0
  თერჯოლის ახალგაზრდული ცენტრის მოდელი
 • 01.12.2014
  თანამონაწილეობითი დაგეგმარება
  //www.youtube.com/embed/A0gxjrUzxl4?rel=0
  თანამონაწილეობითი დაგეგმარება
 • 01.12.2014
  ტრეინინგი "ვოჩდოგის შესაძლებლობა"
  //www.youtube.com/embed/sKPTl2J_RWg?rel=0
  ტრეინინგი "ვოჩდოგის შესაძლებლობა"
 • 01.12.2014
  ტრეინინგი "სამოქალაქო თანამშრომლობა თემშ
  //www.youtube.com/embed/yi6aNMKukRo?rel=0
  ტრეინინგი "სამოქალაქო თანამშრომლობა თემში"
 • 01.12.2014
  ბანაკი აქტიურ მოქალაქეობაზე/
  //www.youtube.com/embed/EP7NjqUMYFQ?rel=0
  ბანაკი აქტიურ მოქალაქეობაზე/
 • 01.12.2014
  პროექტი "იდებატე რომ შეგამჩნიონ"
  //www.youtube.com/embed/?rel=0
  პროექტი "იდებატე რომ შეგამჩნიონ"
 • 01.12.2014
  პროექტ "სიცოცხლის" დახურვის ცერემონ
  //www.youtube.com/embed/Gwd_WJz_ezk?rel=0
  პროექტ "სიცოცხლის" დახურვის ცერემონია
 • 01.12.2014
  პინ-ის პროექტი "იდებატე რომ შეგამჩნიონ&q
  //www.youtube.com/embed/96IEwr1ioMc?rel=0
  პინ-ის პროექტი "იდებატე რომ შეგამჩნიონ"
 • 01.12.2014
  კონფერენცია "განათლება მოქალაქეობისთვის&
  //www.youtube.com/embed/_KLcpq5G7ck?rel=0
  კონფერენცია "განათლება მოქალაქეობისთვის"
 • 01.12.2014
  სტრატეგიული დაგეგმარების ტრეინინგი
  //www.youtube.com/embed/2WAU2aiELyI?rel=0
  სტრატეგიული დაგეგმარების ტრეინინგი

გამოცემები

ჩვენი დონორები

2
3